ASRock P45XE INF driver download miễn phí (ver. 9.­1.­1.­1020)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí ASRock P45XE INF driver cho Bo mạch chủ.

INF (ver. 9.­1.­1.­1020) ZIP phát hành 2010.01.26.

File được download 0 lần và được xem 458 lần.

Loại Bo mạch chủ
Hãng ASRock
Thiết bị P45XE
Hệ điều hành Windows 7, Windows 7 64-bit
Phiên bản 9.­1.­1.­1020
Kích thước file 2.34 Mb
Loại file ZIP
Phát hành 2010.01.26
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm ASRock P45XE INF driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
INF driver for ASRock P45XE INF driver for Windows 7 32/­64 bit

Driver Bo mạch chủ ASRock P45XE phổ biến:

Driver ASRock Bo mạch chủ phổ biến: