ASRock FM2A88M Extreme4+ BIOS download miễn phí (ver. 2.­40 DOS)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí ASRock FM2A88M Extreme4+ BIOS cho Bo mạch chủ.

ASRock FM2A88M Extreme4+ (ver. 2.­40 DOS) ZIP phát hành 2014.08.15.

File được download 19 lần và được xem 8423 lần.

Loại Bo mạch chủ
Hãng ASRock
Thiết bị FM2A88M Extreme4+
Hệ điều hành BIOS
Phiên bản 2.­40 DOS
Kích thước file 4.76 Mb
Loại file ZIP
Phát hành 2014.08.15
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm ASRock FM2A88M Extreme4+ BIOS và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
BIOS for ASRock FM2A88M Extreme4+ 1.­ Support Target TDP for FM2+ APU.­ 2.­ Update Microcode.­ 3.­ Update Agesa code.­ 4.­ Support Athlon IIx4 860K.­ 5.­ Update EZ OC table.­

Driver Bo mạch chủ ASRock FM2A88M Extreme4+ phổ biến:

Driver ASRock Bo mạch chủ phổ biến: