ASRock 4Core1600-D800 Realtek High Definition Audio driver download miễn phí (ver. R2.­08)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí ASRock 4Core1600-D800 Realtek High Definition Audio driver cho Bo mạch chủ.

Realtek High Definition Audio (ver. R2.­08) ZIP phát hành 2010.01.26.

File được download 214 lần và được xem 11870 lần.

Loại Bo mạch chủ
Hãng ASRock
Thiết bị 4Core1600-D800
Hệ điều hành Windows XP, Windows Vista, Windows Vista 64-bit, Windows XP 64-bit
Phiên bản R2.­08
Kích thước file 48.92 Mb
Loại file ZIP
Phát hành 2010.01.26
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm ASRock 4Core1600-D800 Realtek High Definition Audio driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
Realtek High Definition Audio Driver for ASRock 4Core1600-D800 Realtek High Definition Audio Driver for Windows XP/­XP x64/­Vista 32/­64bit

Driver Bo mạch chủ ASRock 4Core1600-D800 phổ biến:

Driver ASRock Bo mạch chủ phổ biến: